Avís Legal

El present lloc web té un caràcter solament informatiu, no sent en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap dels productes presents en aquest, en cas de necessitat d’assessorament l’usuari haurà de dirigir-se a:

Assistentes Tecnológicos del Mecanizado S.L. NIF. B-64171812
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Gran Bretanya, 16
08250 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
atm.sl@atmbarcelona.com
Tel. 93 8700885 Fax. 93 8791689

La informació inclosa en aquest lloc web, ha seguit els requeriments estipulats per la llei per a la seva elaboració. Però de cap manera això implica que hagi d’estar necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir-se actualitzada, degut en el seu cas a les variacions que puguin produir-se en la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats.
La utilització de la informació proporcionada a través d’aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari. No sent Assistentes Tecnológicos del Mecanizado, S.L., en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir així com de l’aplicació o ús concret que pugui fer-se d’aquesta.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com dels elements continguts en aquest, com a textos, imatges, vídeos, etc. pertanyents a Assistentes Tecnológicos del Mecanizado, S.L., o, si s’escau, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar i utilitzar tals elements, sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibit la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com modificació.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, Assistentes Tecnológicos del Mecanizado, S.L. informa que les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer de clients. Mitjançant les opcions de contacte de la web l’usuari dona el seu consentiment per a ser inclòs en l’esmentat fitxer. Per a exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició poden contactar amb Assistentes Tecnológicos del Mecanizado, S.L. amb domicili en Pol. Ind. Pla de Llerona – c/ Gran Bretanya, 16 08250 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Assistentes Tecnológicos del Mecanizado, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, en el seu cas, poguessin incloure’s en aquest, ja que no tenen cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.